Tietosuojaseloste

Kuka on vastuussa tietojesi huolellisesta käsittelystä?

Tietojen käsittelystä vastaava: Wolford Aktiengesellschaft („Wolford“, „me“), Wolfordstraße 1, Itävalta, 6900 Bregenz, puhelin +43 5574 6900, sähköposti: datenschutz@wolford.com, FN 68605s Feldkirchin käräjä- ja kauppaoikeus, UID-Nr.: ATU 36741004, Itävallan kauppakamarin jäsen. Tietosuojavastaavamme tavoitat osoitteessa datenschutz@wolford.com. Tällä tietosuojaselosteella täytämme tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset, erityisesti yleisen EU-tietosuoja-asetuksen (GDPR) asettamat vaatimukset.

Kerättyjen tietojen tyypit

Wolford AG:n itsensä tai kolmansien osapuolten käsittelemiin henkilötietoihin kuuluu: Eväste, käyttötiedot, etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, alue, osavaltio, maa, postinumero, sukupuoli, syntymäaika, kaupunki, osoite, käyttäjänimi, salasana, yrityksen nimi, laskutusosoite, toimitusosoite, talon numero ja kieli, asiakkaan transaktion tiedot sisältävät päivämäärän, ostetut tuotteet, koot ja tilauksen suuruus, tulo- / lähtötiedot, kommunikaatiotapa ja käyttäytyminen (tallennamme mielenkiinnon kohteesi sekä sinulta saamamme tiedot), palaute tarjouksestamme, rekisteröitymistiedot (asiakastiliä käytettäessä), kampanjoihin kuulumisen ja lunastuksen.

Täydelliset tiedot kaikista käsiteltyjen henkilötietojen tyypeistä selitetään tämän tietosuojaselosteen kappaleissa tai ennen tiedon keräämistä näytettävässä ilmoitustekstissä.
Käyttäjä voi luovuttaa henkilötietoja vapaaehtoisesti, tai niitä voidaan kerätä automaattisesi verkkosivua käytettäessä, kuten käyttötietojen tapauksessa.
Kaikkien tämän verkkosivun pyytämien tietojen luovutus on pakollista ellei muuta mainita. Jos käyttäjä kieltäytyy tietojen luovuttamisesta, verkkosivu ei välttämättä kykyne tarjoamaan kaikkia palveluitaan käyttäjälle. Sellaisissa tapauksissa, joissa verkkosivu mainitsee henkilötietojen luovutuksen olevan vapaaehtoista, voi käyttäjä kieltäytyä tietojen luovuttamisesta ilman palvelun käytettävyyden muutoksia.
Käyttäjät jotka eivät tiedä mitkä henkilötiedot ovat pakollisia voivat ottaa yhteyttä palvelun tarjoajaan.
Kaikki tämän verkkosivun tai kolmannen osapuolen palveluiden tarjoajien evästeiden - tai muiden seurantatyökalujen -  käyttö tehdään käyttäjän haluaman palvelun tarjoamisen tarkoituksessa ja tässä asiakirjassa sekä mahdollisessa evästeselosteessa mainittuihin muihin tarkoituksiin.

Käyttäjä on vastuussa kaikista kolmannen osapuolen hankkimista, julkaisemista tai jakamista henkilötiedoista ja vahvistaa, että hän on antanut suostumuksena henkilötietojen luovuttamiseen tämän verkkosivun kolmansille osapuolille.

Tietojen käsittelyn tapa ja paikka

Käsittelytavat

Tarjoaja käsittelee käyttäjätietoja soveltuvalla tavalla ja ryhtyy sopiviin turvatoimenpiteisiin tietojen luvattoman pääsyn, jakelun, muuttamisen tai tuhoutumisen estämiseksi.
Tietojen käsittely tapahtuu tietokoneilla tai IT-järjestelmill sellaisten organisatoristen toimenpiteiden ja menettelyiden avulla, jotka kohdistuvat mainittuihin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjän lisäksi voidaan muita henkilöitä nimetä sisäisesti (henkilöstöosasto, myynti, lakiosasto, järjestelmänvalvonta) tai ulkoisesti - ja tässä tapauksessa tarpeen mukaan tietojen käsittelijäksi (kuten teknisten palveluiden tarjoajat, toimitusyhtiöt, hosting-palveluiden tarjoajat, IT-yritykset tai viestintätoimistot) - tämän verkkosivun käyttäjiksi, joilla on siten pääsy tietoihin. Ajantasainen lista tällaisista osapuolista voidaan pyytää tarjoajalta milloin tahansa.

Käsittelyn laillinen perusta

Tarjoaja voi käsitellä käyttäjien henkilötietoja vain, jos jokin seuraavista kohdista toteutuu:

 • Käyttäjät ovat antaneet suostumuksensa yhteen tai useampaan määritettyyn tarkoitukseen. Ohje: Joissain lainsäädännöissä tarjoaja voi käsitellä henkilötietoja kunnes käyttäjä peruu suostumuksensa (ns. ”opt-out”) ilman tarvetta nojata suostumukseen tai johonkin seuraavista laillisista perusteista. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos henkilötietojen käsittely tapahtuu EU-tietosuoja-asetuksen puitteissa;
 • tietojen kerääminen on tarpeen käyttäjän kanssa solmitun sopimuksen suorittamiseen ja/tai esisopimuksellisten velvoitteiden hoitoon;
 • tietojen käsittely on tarpeen tarjoajaa sitovan laillisen velvoitteen täyttämiseen;
 • käsittely liittyy yleistä etua edistävään tai tarjoajan hoitaman julkisen viran tehtävään;
 • käsittely on tarpeen tarjoajan tai kolmannen osapuolen laillisen intressin suojaamiseksi.

Joka tapauksessa tarjoaja kertoo mielellään tarkemmin käsittelyn perustana olevasta konkreettisesta laillisesta perusteesta, varsinkin koskien sitä, onko henkilötietojen luovuttaminen laillinen tai sopimuksellinen velvoite tai vaatimus sopimuksen suorittamiselle.

Paikka

Tietoja käsitellään Wolford AG:n pääkonttorilla sekä kaikissa muissa tietojenkäsittelyyn tarkoitettuja paikkoja sisältävissä paikoissa.

Tietojen käsittely voi käsittää käyttäjän tietojen siirtämistä käyttäjän kotimaan ulkopuolelle käyttäjän kotipaikasta riippuen. Saadakseen lisätietoja siirrettyjen tietojen käsittelyn paikasta, käyttäjät voivat katsoa henkilötietojen käsittelyä koskevan kappaleen.

Käyttäjällä on myös oikeus saada tietoonsa tietojen siirron laillinen perusta Euroopan Unionin ulkopuoliseen maahan tai kansainvälisen lain puitteissa toimivalle tai vähintään kahden maan muodostamalle kansainväliselle organisaatiolle kuten YK:lle, sekä saada selvitys tarjoajan suorittamista turvatoimenpiteistä tietojensa suojaamiseksi.

Jos tällainen siirto tapahtuu, käyttäjä voi saada siitä lisätietoja tämän asiakirjan vastaavasta kohdasta tai ottamalla yhteyttä tarjoajaan yhteystietokohdassa olevien yhteystietojen välityksellä.

Tallennuksen kesto

Henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan niin kauan kuin on tarpeen niiden keräämisen tarkoituksen täyttämiseksi.

Tässä pätee:

 • Tarjoajan ja käyttäjän välillä solmitun sopimuksen suorittamisen tarkoitukseen kerätyt tiedot tallennetaan kunnes kyseinen sopimus on kokonaan suoritettu.
 • Tarjoajan laillisen intressin suojaamisen tarkoitukseen kerätyt henkilötiedot tallennetaan niin pitkäksi aikaa kuin on tarpeen tämän tarkoituksen täyttämiseksi. Käyttäjät saavat tarkempia tietoja tarjoajan laillisista intresseistä tämän asiakirjan vastaavista kohdista tai ottamalla tarjoajaan yhteyttä.

Tämän lisäksi tarjoajalla on oikeus tallentaa henkilötietoja pidempään, jos käyttäjä on antanut suostumuksensa tähän eikä ole perunut suostumustaan. Tämän lisäksi tarjoajalla voi olla velvollisuus säilyttää henkilötietoja pidempään laillisen velvoitteen tai viranomaismääräyksen suorittamiseksi.

Henkilötiedot poistetaan säilytysajan kuluttua. Näin ollen tiedoksisaantioikeutta, poisto-oikeutta, oikaisuoikeutta ja oikeutta tietojen siirtoon ei voida soveltaa säilytysajan kuluttua.

Käsittelyn tarkoitukset

Käyttäjän henkilötietoja kerätään, jotta palveluntarjoaja voi tarjota palveluitaan. Tämän lisäksi tietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin: Maksujen käsittely, analytiikka, tunnisteiden hallinta, remarketing ja käytösperustainen kohdistaminen, käyttäjään yhteyden ottaminen, ulkoisten alustojen sisältöjen näyttäminen, tuki- ja yhteydenottopyyntöjen hallinta, käyttäjätietokantojen hallinta, mainostus, kontaktien hallinta ja viestien lähetys, alustapalvelut sekä hosting-, ilmoitus- ja todennuspalvelut, sopimusvelvoitteiden täyttämiseen (kuten tilausten käsittely, laskutus, tilaus- ja valitushallinta - EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 b), esisopimuksellisten toimenpiteiden suorittamiseen (kuten suojaus-, huolellisuus- ja selvitysvelvoite liiketoimintakontaktiesi tallennuksen tapauksessa - EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 b), yrityksemme tai kolmansien osapuolten laillisten intressien tarkoituksiin (kuten väärinkäytösten estäminen tai sisäinen valvonta; verkko- ja tietoturvan takaaminen; dokumentaatiovelvollisuus; asiakasanalyysiin ja mainostustarkoituksiin tuotteitamme koskevin tarjouksin - EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 f), verkkosivumme käytön analysointiin sekä ostokäyttäytymisen analysointiin tuotteidemme parantamiseksi ja tarjouksemme optimoimiseksi. Sekä markkinointitarkoituksiin, joita ovat seuraavat: Tapahtumakutsut, tuotemainokset, palvelut & tiedonjakelu, asiakaskyselyjen suorittaminen, arvonnat ja tarjoukset.

Käyttäjät saavat tarkempia tietoja näistä käsittelytarkoituksista ja näihin tarkoituksiin käytetyistä henkilötiedoista tämän asiakirjan vastaavista kohdista.

Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä

Luottokorttimaksusi käsittelyä varten luottokorttitietosi välitetään yhtiölle CommDoo GmbH, Bebericher Str. 23, 41063 Mönchengladbach, Saksa. Jos et maksa laskuasi ajoissa, kaikki osoitetietosi sekä avointa laskua koskevat tilaus-, toimitus- ja laskutustiedot välitetään yhtiölle GFKL PayProtect GmbH, Am EUROPA-CENTER 1b, 45145 Essen, Saksa perinnän käynnistämistä ja suorittamista varten. Haluttujen ja yllä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi välitämme tietojasi myös yhteistyökumppaneille. Teemme yhteistyötä vain sellaisten kumppanien kanssa, jotka tarjoavat riittävät takuut siitä, että tietosi käsitellään turvallisesti. Wolfordilla on yhteinen tilauskäsittelysopimus kaikkien kumppaniensa kanssa. Yhteistyökumppanimme ja yhtiömme valtuutetut osastot ovat:

Teemme töitä myös yhtiöiden kanssa, jotka tarjoavat meille tieto- ja verkkoanalyysipalveluita, käsittelevät tilauksiin liittyviä logistiikkapalveluita sekä tukevat meitä asiakasviestinnän alueella. Tämä koskee esimerkiksi asiakasuskollisuusohjelmamme jäsenkorttien käsittelyä (tällä hetkellä: DESH DATENSERVICE & MAILING GMBH, Ernst-Robert-Curtius-Straße 8a, 53117 Bonn, Saksa) tai uutiskirjettämme ja sen lähetystä sekä yllä mainittua uutiskirjeen lukemisen käytöksen analysointia (tällä hetkellä: Inxmail GmbH, Wentzingerstraße. 17, 79106 Freiburg, Saksa), syntymäpäiväkorttien lähettämistä (tällä hetkellä: t-u-y, Yvonne Ullmann, Immenrieder Str. 4, 88353 Kißlegg, Saksa, E-Mail-Marketing), tekstiviesti-ilmoitusten lähettämistä (tällä hetkellä: HORISEN AG, Hauptstrasse 65, CH-9400 Rorschach, Sveitsi) ja Multi contact GmbH, Friedrich-Ebert-Damm 111c, 22047 Hampuri, Saksa, Asiakaspalvelu/ Call Center. AskSid https://asksid.ai/, Live Chat -toiminnot. Asendia Management AG, kirjeiden lähetys, tietosuojaseloste.

Näiden lisäksi ohjelmistopalveluiden tarjoajat, jotka varmistavat myynti- ja IT-palveluidemme toiminnan (ohjelmistokehittäjät, alustaoperaattorit, tällä hetkellä: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 München, Saksa, palvelun käyttö voi johtaa tietojen välittämiseen USA:han, turvattomaan kolmanteen maahan. Salesforce on kuitenkin sitoutunut EU-vaatimusten mukaiseen tietojen käsittelyyn USA:n ja EU:n väliseen Privacy Shield -järjestelmään liittymällä). 

Näiden lisäksi henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin seuraavia palveluita käyttämällä:

 • Analytiikka

Tässä kappaleessa mainitut palvelut mahdollistavat tietoliikenteen valvonnan ja analysoinnin sekä käyttäjien käyttäytymisen seurannan.

Adobe Analytics (Adobe)

Adobe Analytics on Adobe Systems, Inc.:in analyysipalvelu

Kerätyt henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste – Opt Out. Privacy Shield -jäsen.

Google AdWords Conversion-Tracking (Google Inc.)

Adwords Conversion-Tracking on Google Inc.:in analyysipalvelu, joka yhdistää tiedot Google AdWords -mainosverkosta tämän sivun toimintoihin.

Kerätyt henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste. Privacy Shield -jäsen.

Facebook Ads Conversion-Tracking (Facebook, Inc.)

Facebook Adsin Conversion-Tracking on Facebook, Inc.:in analyysipalvelu, joka yhdistää tiedot Facebookin mainosverkosta tämän sivun toimintoihin.

Kerätyt henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste. Privacy Shield -jäsen.

Facebook Analytics for Apps (Facebook, Inc.)

Facebook Analytics for Apps on Facebook, Inc.:in analyysipalvelu

Kerätyt henkilötiedot: Käyttötiedot ja muut palvelun tietosuojaselosteessa kuvatut tietotyypit.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste. Privacy Shield -jäsen.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics on Google Inc.:in („Google“) verkkoanalyysipalvelu. Google käyttää kerättyjä tietoja verkkosivun käytön seurantaan ja tutkimiseen, raportoimaan toimistasi ja näiden käyttöön yhdessä muiden Google-palveluiden kanssa.
Google voi käyttää kerättyjä tietoja oman mainosverkkonsa ilmoitusten kontekstualisointiin ja personointiin.

Kerätyt henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste – Opt Out. Privacy Shield -jäsen.

Google Analytics IP-anonymisoinnilla (Google Inc.)


Tällä verkkosivulla käytetään IP-anonymisointia, jolloin Google lyhentää käyttäjän IP-osoitteen Euroopan Unionin jäsenmaiden tai Euroopan talousalueen maiden sisällä. Täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle USA:han lyhennettäväksi vain poikkeustapauksissa.

Kerätyt henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste – Opt Out. Privacy Shield -jäsen.

Google Analytics User ID -laajennuksella (Google Inc.)

Tällä verkkosivulla käytetään Google Analyticsin toimintoa ”User ID”. Tämä laajennus mahdollistaa tarkemman käyttäjän seurannan antamalla saman tunnisteen useammalle istunnolle ja laitteelle. Tämä on siten järjestetty, että Google ei voi tunnistaa ketään yksittäistä henkilöä tai laitetta pysyvästi.
User ID -laajennus voi muodostaa yhteyden Google Analytics -tietojen ja muiden käyttäjästä {this_application}:in kautta kerättyjen tietojen välillä.
Seuraava Opt-out -linkki aiheuttaa vain käytetyn laitteen uloskirjaamisen, mutta ei estä käyttäjästä riippumatonta seurantaa. Tämän estämiseksi tulee ottaa yhteys omistajaan annetun sähköpostiosoitteen kautta.

Kerätyt henkilötiedot: Eväste.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste – Opt Out. Privacy Shield -jäsen.

Google Analytics Display-mainoslaajennuksella (Google Inc.)

Google Analyticsin Display-mainoslaajennuksella tämä verkkosivu voi päästä käsiksi kolmansien osapuolten kävijätietoihin sekä DoubleClick-evästeiden tietoihin ja käyttää tietoja, jotka on saatu Googlen kiinnostuksen kohteisiin perustuvasta mainonnasta. Näiden tietojen sisällyttäminen laajentaa analyysipalvelun demografisiin tietoihin ja intresseihin sekä kanssakäyntiin mainosten näytettyjen ilmoitusten kanssa.

Kerätyt henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste – Opt Out. Privacy Shield -jäsen.

Wordpress Stats (Automattic Inc.)

Wordpress Stats on Automattic Inc.:in analyysipalvelu

Kerätyt henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste.

 • Kirjautuminen ja todentaminen

Kirjautumalla tai todentamalla käyttäjä valtuuttaa verkkosivun tunnistamaan itsensä ja antamaan pääsyn tiettyihin palveluihin.
Alla mainitusta riippuen voivat kolmannet osapuolet tarjota kirjautumis- ja todentamispalveluita. Tässä tapauksessa tällä verkkosivulla voi olla pääsy näiden kolmansien osapuolten tallentamiin tietoihin kirjautumis- tai tunnistautumistarkoituksissa.

Suora kirjautuminen (tämä verkkosivu)

Käyttäjät kirjautuvat täyttämällä kirjautumislomakkeen ja antamalla henkilötietonsa suoraan tällä verkkosivulla.

Kerätyt henkilötiedot: Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, salasana.

 • Ulkoisten alustojen sisältöjen katsominen

Tämän tyyppisellä palvelulla käyttäjät voivat katsoa ulkoisilla alustoilla olevia sisältöjä suoraan tämän verkkosivun kautta ja olla niiden kanssa vuorovaikutuksessa.
Jos tällainen palvelu on asennettu, se voi kerätä tietoa tietoliikenteestä sivuilta joille se on asennettu myös silloin, kun käyttäjä ei käytä sitä.

Google-Maps-Widget (Google Inc.)

Google Maps on Google Inc.:in tarjoama palvelu karttojen visualisointiin, joka mahdollistaa tämän verkkosivun vastaavan sisällön liittämisen sen sisältöön.

Kerätyt henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste. Privacy Shield -jäsen.

Olapic (Olapic Inc.)

Käyttäjien luoman sisällön tarjoaminen. 

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste.

 • Yhteydenotot käyttäjään

Yhteydenottolomake (tämä verkkosivu)

Täyttämällä yhteydenottolomakkeen tiedoillaan, käyttäjä valtuuttaa tämän verkkosivun käyttämään tietojaan vastaamaan tietopyyntöihin, tarjouksiin tai muihin lomakkeen otsikossa mainittuihin tiedusteluihin.

Kerätyt henkilötiedot: Sähköpostiosoite, sukunimi, puhelinnumero (ei pakollinen), tilausnumero (ei pakollinen) ja etunimi.

Yhteydenotto puhelimella (tämä verkkosivu)

Puhelinnumeronsa luovuttaneisiin käyttäjiin voidaan ottaa yhteyttä tätä verkkosivua koskevissa mainostus- tai tarjoustarkoituksissa ja tukipyyntöjen käsittelyssä.

Kerätyt henkilötiedot: Puhelinnumero.

Postituslista tai uutiskirje (tämä verkkosivu)

Kirjautumalla postituslistalle tai uutiskirjeen tilaajaksi käyttäjän sähköpostiosoite lisätään sellaisten henkilöiden listalle, joille voidaan lähettää tätä verkkosivua koskevia mainos- tai tarjousviestejä sähköpostilla. Tämän lisäksi sähköpostiosoitteesi voidaan lisätä kyseiselle listalle, jos kirjaudut verkkosivulle tai kun olet tehnyt ostoksen.

Kerätyt henkilötiedot: Sähköpostiosoite, salasana, maa.

 

 • Alusta- ja hosting-palvelut

Nämä palvelut on tarkoitettu tämän verkkosivun sovelluksen pääkomponenttien isännöintiin ja käyttöön, jotta verkkosivua voidaan tarjota yhdeltä alustalta. Tällaiset alustat antavat tarjoajalle valikoiman eri työkaluja - kuten analyysi- ja kommentointitoimintoja, käyttäjä- ja tietokantavalvontaa, e-kaupankäyntiä ja maksujen käsittelyä - joihin liittyy henkilötietojen käsittelyä. Jotkin näistä palveluista toimivat maantieteellisesti hajautetuilla palvelimilla, jolloin on vaikea määrittää se paikka jossa henkilötietoja säilytetään.

WordPress.com (Automattic Inc.)

WordPress.com on Automattic, Inc.:in tarjoama alusta, joka sallii omistajalle tämän verkkosivun rakentamisen, isännöinnin ja käytön.

Kerätyt henkilötiedot: palvelun tietosuojaselosteessa kuvatut tietotyypit.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste.

 • Remarketing ja käytökseen perustuva kohdentaminen

Tämä tyyppisillä palveluilla tämä verkkosivu ja kumppanit voivat analysoida verkkosivun käyttöä käyttäjän edellisten istuntojen aikana mainosten kohdentamiseksi, optimoimiseksi ja käyttämiseksi.
Tämä tapahtuu käyttäjätietojen seurannalla ja evästeiden tietoja käyttämällä, joita lähetetään remarketing-toiminnasta ja käytökseen perustuvasta kondentamisesta vastaaville kumppaneille.
Alla mainittujen palveluiden jokaisen poisjääntivaihtoehdon (tai Opt-out -vaihtoehdon) lisäksi käyttäjä voi estää kolmansien osapuolten evästeiden käytön käymällä Network Advertising Initiativen Opt-out -sivulla.

AdWords Remarketing (Google Inc.)

AdWords Remarketing on Google Inc.:in tarjoama remarketing- ja käytökseen perustuvan kohdentamisen palvelu, joka liittää tällä verkkosivulla suoritetut toiminnot Adwords-mainosverkkoon ja Doubleclick-evästeisiin.

Kerätyt henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste – Opt Out.

Remarketing Google Analyticsin kautta Display-mainoslaajennukselle (Google Inc.)

Google Analytics Dispaly-mainostuksen tarjoajille on Google, Inc.:in remarketing- ja käytökseen perustuvan kohdentamisen palvelu, joka liittää Google Analyticsin seurantatoiminnot ja evästeet Adwords-mainosverkkoon sekä ”DoubleClick”-evästeeseen.

Kerätyt henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste – Opt Out. Privacy Shield -jäsen.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing on Facebook, Inc.:in tarjoama remarketing- ja käytökseen perustuvan kohdentamisen palvelu, joka liittää tällä verkkosivulla suoritetut toiminnot Facebook-mainosverkkoon.

Kerätyt henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste – Opt Out. Privacy Shield -jäsen.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience on Facebook, Inc.:in tarjoama remarketing- ja käytökseen perustuvan kohdentamisen palvelu, joka liittää tällä verkkosivulla suoritetut toiminnot Facebook-mainosverkkoon.

Kerätyt henkilötiedot: Eväste ja sähköpostiosoite.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste – Opt Out. Privacy Shield -jäsen.

 • Tunnisteiden hallinta

Tämän tyyppiset palvelut antavat tarjoajan hallita keskitetysti verkkosivulla tarvittavia tunnisteita tai skriptejä.
Tämän seurauksen käyttäjän tiedot kulkevat palvelun läpi, jossa niitä myös mahdollisesti tallennetaan.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager on Google LLC:n tarjoama palvelu tunnisteiden hallintaan.

Kerätyt henkilötiedot: Eväste- ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – tietosuojaseloste. Privacy Shield -jäsen.

 • Laskujen käsittely

Laskutuspalveluilla voidaan suorittaa tämän verkkosivun luottokortti- ja pankkisiirtomaksut sekä muut maksut. Hyvän turvallisuuden takaamiseksi tämä verkkosivusto välittää eteenpäin vain suorituksen vaatimat tiedot niitä käsitteleville finanssilaitoksille.
Jotkin näistä palveluista voivat myös lähettää ajastettuja viestejä käyttäjälle, kuten esimerkiksi sähköpostilaskuja tai -maksumuistutuksia.

Adyen (Adyen B.V.)

Adyen Adyen B.V.:n maksupalvelu

Kerätyt henkilötiedot: palvelun tietosuojaselosteessa kuvatut tietotyypit.

Käsittelypaikka: Alankomaat – tietosuojaseloste.

PayPal (Paypal)

PayPal PayPal Inc.:in tarjoama maksupalvelu, joka mahdollistaa käyttäjien online-maksut.

Kerätyt henkilötiedot: palvelun tietosuojaselosteessa kuvatut tietotyypit.

Käsittelypaikka: Katso PayPalin tietosuojaseloste – tietosuojaseloste.

SOFORT (SOFORT GmbH)

SOFORT on SOFORT GmbH:n tarjoama maksupalvelu.

Kerätyt henkilötiedot: palvelun tietosuojaselosteessa kuvatut tietotyypit.

Käsittelypaikka: Saksa – tietosuojaseloste

Klarna (Klarna Bank AB)

Jotta sinulle voidaan tarjota Klarnan maksutapoja, välitämme sinusta tietoa Klarnalle, kuten yhteystietosi ja tiedot tilauksesta, jotta Klarna voi arvioida, voidaanko sinulle tarjota eri maksutapoja, ja tarjota sinulle sopivat maksutavat.

Löydät lisätietoa Klarnasta täältä. Henkilötietojasi käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Klarnan tietosuojaselosteen mukaisesti.

 • Lisätietoja henkilötiedoista
 • Henkilötiedot, joita käyttäjästä ei kerätä

Tämä verkkosivu tai tarjoaja voi hankkia tai uudelleenkäyttää kolmannen osapuolen käyttäjästä keräämiä henkilötietoja ilman tämän tietämystä, käsittelyn laillisia perusteita koskevassa kohdassa mainittujen oikeudellisten perusteiden puitteissa.
Jos tarjoaja on saanut tietoja tällä tavalla, käyttäjä voi saada tietoja tietojen tarkasta lähteestä tämän asiakirjan vastaavasta kohdasta tai ottamalla yhteyttä tarjoajaan.

 • Automatisoitu päätöksenteko

Automatisoitu päätöksenteko tarkoittaa sitä, että käyttäjään oikeudellisesti tai muutoin vaikuttava päätös on tehty automaattisin keinoin ilman inhimillistä puuttumista.
Tämä verkkosivu voi käyttää käyttäjien henkilötietoja tehdäkseen osittain tai kokonaan automaattisia päätöksiä tässä asiakirjassa kuvattujen tarkoitusten puitteissa.
Tämä verkkosivu käyttää automaattisia päätöksentekoprosesseja siinä määrin, kuin on tarpeen käyttäjän ja tarjoajan välillä olevan sopimuksen päättämiseksi tai suorittamiseksi tai käyttäjän suostumuksen perusteella, sikäli kun tämä on laillisesti määrätty. Automaattinen päätöksenteko tapahtuu teknologisin keinoin - yleensä annettujen kriteerien mukaan algoritmien perusteella - joita voivat tarjota myös kolmannet osapuolet.
Automaattisen päätöksenteon pohjalla oleva logiikka on:

 • päätöksentekoprosessin helpottaminen tai parantaminen;
 • käyttäjien reilun ja tasapuolisen kohtelun takaaminen pysyvien ja yhteneväisten kriteerien perusteella;
 • inhimillisten virheiden, henkilökohtaisten ennakkoluulojen tai muiden luonnollisten henkilöiden (ym.) käsittelyssä syrjintää tai väärinkäytöksiä aiheuttavien olosuhteiden vähentäminen;
 • käyttäjän sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen riskin vähentäminen.

Käyttäjät voivat katsoa tarkemmat kolmansien osapuolten palveluita, jos on, sekä automaattista päätöksentekoa koskevat tiedot tässä palvelussa (tämä verkkosivu) tämän asiakirjan vastaavista kappaleista.

Automaattisen päätöksentekoprosessin seuraukset käyttäjälle ja käyttäjän oikeudet

Tätä taustaa vasten käsittelyä vastustavalla käyttäjällä on oikeus käyttää tiettyjä oikeuksia, joiden tavoite on estää tai rajoittaa automaattisen päätöksenteon mahdollisia vaikutuksia.

Käyttäjällä on erityiseti oikeus:

 • saada seloste jokaisesti automaattisesti tehdystä päätöksestä ja esittää oma näkemyksensä tästä päätöksestä;
 • haastaa päätös pyytämällä tarjoajaa harkitsemaan asiaa uudelleen tai tekemään uuden päätöksen toisin perustein;
 • tarjoajan puuttumiseen tällaisessa käsittelyssä.

Lisätietoja käyttäjän oikeuksista ja niiden käytöstä saadaan käyttäjän oikeuksia koskevasta kappaleesta.

 • Analyysit ja ennusteet käyttäjätietojen perusteella (”profilointi”)

Wolford voi käyttää kerättyjä henkilö- ja käyttötietoja käyttäjäprofiilien luomiseen ja päivittämiseen.
Tällainen tietojenkäsittely antaa tarjoajalle mahdollisuuden arvioida käyttäjän valintoja, preferenssejä ja käytöstä tämän asiakirjan kappaleissa kuvattuihin tarkoituksiin. Käyttäjäprofiileja voidaan luoda myös automaattisin työkaluin kuten algoritmein, joita voivat tarjota myös kolmannet osapuolet. Käyttäjä saa lisätietoja suoritetuista profilointitoimista tämän asiakirjan vastaavista kappaleista.
Käyttäjällä on oikeus esittää vastalause tällaista profilointia vastaan milloin tahansa. Lisätietoja käyttäjän oikeuksista ja niiden käytöstä saadaan käyttäjän oikeuksia koskevasta kappaleesta.

 • Tavaroiden ja palveluiden online-myynti

Kerättyjä henkilötietoja käytetään tarjoamaan käyttäjälle palveluita tai myymään tavaroita; tähän kuuluu myös maksut ja mahdolliset toimitukset.
Maksun suoritusta varten kerätyt henkilötiedot voivat sisältää luottokorttitiedot, maksua varten käytetyn pankkitilin tiedot tai muut annetut maksutapatiedot. Tämän verkkosivun keräämien tietojen tyyppi riippuu käytetystä maksujärjestelmästä.

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjät voivat käyttää tiettyjä oikeuksia tarjoajan heistä keräämien henkilötietojen käsittelyä koskien.

Erityisesti käyttäjillä on seuraavat oikeudet:

 • Suostumuksen peruminen milloin tahansa. Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, hän voi perua tämän suostumuksensa milloin tahansa.
 • Vastalauseen esittäminen tietojen käsittelylle. Käyttäjällä on oikeus esittää vastalause tietojensa käsittelylle, jos käsittely tapahtuu muulla laillisella perusteella kuin suostumuksella. Lisätietoja tästä on annettu alla.
 • Tietojen saaminen omista tiedoistaan. Käyttäjällä on oikeus saada tietoja tietojensa käsittelystä tarjoajan toimesta sekä käsittelyn yksityiskohdista ja saada kopio tiedoistaan.
 • Tarkistus- ja oikaisuoikeus. Käyttäjällä on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus sekä pyytää niiden päivitystä tai oikaisua.
 • Tietojen käsittelyn rajoittaminen. Käyttäjällä on oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä tietyissä olosuhteissa. Tässä tapauksessa tarjoaja ei käsittele tietoja muuta tarkoitusta kuin tallennusta varten.
 • Henkilötietojen poistaminen tai hävittäminen. Käyttäjällä on oikeus pyytää tarjoajaa poistamaan tietonsa tietyissä olosuhteissa.
 • Tietojen saaminen ja siirtäminen toiselle rekisterinpitäjälle. Käyttäjällä on oikeus saada tietonsa jäsennellyssä, tavallisessa ja koneella luettavassa muodossa sekä luovuttaa ne toiselle rekisterinpitäjälle kenenkään estämättä, mikäli teknisesti mahdollista. Tätä kohtaa sovelletaan, jos tietoja käsitellään automaattisesti ja käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, käyttäjän kanssa solmittuun sopimukseen tai esisopimuksellisiin velvoitteisiin.
 • Tehdä valitus. Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus pätevälle valvontaviranomaiselle.

Käsittelyä koskevan vastalauseoikeuden tiedot

Jos henkilötietoja käsitellään yleisen edun nimissä, tarjoajan hoitaman itsenäisen viran yhteydessä tai tarjoajan laillisten intressien suojaamiseksi, käyttäjä voi esittää vastalauseensa tällaiselle käsittelylle kertomalla omaan tilanteeseensa perustuvan laillisen perusteen.

Käyttäjille ilmoitetaan, että he voivat esittää vastalauseensa henkilötietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksiin antamatta erityistä syytä. Käyttäjä voi katsoa tämän asiakirjan oleellisista kohdista käyttääkö tarjoaja henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Miten oikeuksia voidaan käyttää

Kaikki käyttäjän oikeuksien käyttöpyynnöt voidaan lähettää tässä asiakirjassa annettuihin tarjoajan yhteystietoihin. Pyynnöt voidaan tehdä maksutta ja tarjoaja käsittelee ne niin pian kuin mahdollista, viimeistään yhden kuukauden kuluessa.

Evästekäytäntö

Tällä verkkosivulla käytetään evästeitä. Käyttäjä saa lisätietoja sekä evästeitä koskevia tarkempia tietoja lukemalla niihin liittyvän asiakirjan täällä: cookies-policy.

Lisätietoja tietojen keräämisestä ja käsittelystä

Oikeudelliset toimenpiteet

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käyttää tarjoajan toimesta lain toimeenpanon tarkoituksessa oikeuskäsittelyn puitteissa tai valmistelussa, joka johtuu tämän verkkosivun tai siihen liittyvien palveluiden epäasianmukaisesta käytöstä.
Käyttäjä ymmärtää, että tarjoaja voi joutua luovuttamaan henkilötietoja viranomaisten vaatimuksesta.

Lisätietoja käyttäjän henkilötiedoista

Tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tietojen lisäksi tämä verkkosivu voi tarjota käyttäjälle muita kontekstisidonnaisia tietoja, jotka liittyvät tiettyihin palveluihin tai henkilötietojan keräämiseen ja käsittelyyn.

Järjestelmälokit ja huolto

Tämä verkkosivu tai kolmansien osapuolten palvelut voivat kerätä tietoja tämän verkkosivun kanssakäymisiin liittyen (järjestelmälokit) tai muita henkilötietoja (esim. IP-osoitteita) käyttö- ja huoltotarkoituksiin.

Tähän tietosuojaselosteeseen sisältymättömät tiedot

Lisätietoja henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä saadaan milloin tahansa ottamalla yhteys tarjoajaan yhteystietoja käyttämällä.

Miten ”Do Not Track” -pyynnöt käsitellään

Tämä verkkosivu ei tue selaimen kautta lähetettyjä älä seuraa -pyyntöjä (”Do Not Track”).
Tietoja siitä, tukeeko kolmannen osapuolen palvelu älä seuraa -pyyntöjä saadaan palveluntarjoajan tietosuojaselosteesta.

Tämän tietosuojaselosteen muutokset

Wolford pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen milloin tahansa ilmoittamalla siitä käyttäjilleen tällä sivulla ja tarvittaessa tällä verkkosivulla ja/tai - sikäli kuin teknisesti ja laillisesti mahdollista - lähettämällä käyttäjille ilmoituksen tarjoajan käytettävissä olevien yhteystietojen kautta. Käyttäjiä kehotetaan käymään tällä sivulla säännöllisesti ja tarkastamaan sivun lopussa oleva viimeisen muutoksen päivämäärä.

Jos muutos koskee käyttäjän suostumukseen perustuvaa tietojen käyttöä, Wolford hankkii uuden suostumuksen jos tarpeen.

Määritelmät ja lailliset huomautukset

Henkilötiedot (tai Tiedot)

Kaikki sellaiset tiedot, joilla voidaan määrittää luonnollisen henkilön identiteetti suoraan tai epäsuoraan yhdessä muiden tietojen kanssa.

Käyttötiedot

Tämän verkkosivun (tai tähän sivuun yhteydessä olevien kolmansien osapuolten palveluntarjoajien) automaattisesti keräämät tiedot; esim.: käyttäjien tietokoneiden IP-osoitteet tai domain-nimet, URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier), tiedustelun ajankohta, pyynnön palvelimelle lähetyksen tapa, saadun vastaustiedoston koko, palvelimen vastauksen osoittava numerokoodi (onnistunut tulos, virheet, ym.), alkuperämaa, käyttäjän selaimen ja käyttöjärjestelmän toiminnot, kutsukohtaiset aikatiedot (esim. kuinka kauan aikaa käytettiin kullakin sivulla) ja tiedot vierailun polusta, erityisesti käytyjen sivujen järjestys sekä muut tiedot käyttäjän laitteen käyttöjärjestelmästä ja/tai IT-ympäristöstä.

Käyttäjä

Tätä verkkosivua käyttävä henkilö, joka on sama kuin asianosainen ellei toisin ole määritetty.

Asianosainen

Luonnollinen henkilö, jota henkilötiedot koskevat.

Käsittelijä (tai Tietojenkäsittelijä)

Luonnollinen tai oikeudellinen henkilö, virasto, järjestö tai muu toimija, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta kuten tässä tietosuojaselosteessa kuvattu.

Rekisterinpitäjä (tai Tarjoaja, osittain myös omistaja)

Luonnollinen tai oikeudellinen henkilö, virasto, järjestö tai muu toimija, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja tavasta sekä tämän verkkosivuston käytön tavasta, mukaan lukien turvatoimenpiteistä. Mikäli ei muuta mainita, rekisterinpitäjä on se luonnollinen tai oikeudellinen henkilö, joka tarjoaa tätä verkkosivustoa.

Tämä verkkosivu (tai Tämä sovellus)

Laitteisto- tai ohjelmistotyökalu, jolla käyttäjän henkilötietoja kerätään ja käsitellään.

Palvelu

Tämän verkkosivun kautta tarjottu palvelu, joka on kuvattu vastaavissa käyttöehdoissa (jos saatavilla) ja tällä sivulla/tässä sovelluksessa.

Euroopan Unioni (tai EU)

Jos ei muuta mainita, kaikki tämän asiakirjan viittaukset Euroopan Unioniin viittaavat Euroopan Unionin sekä Euroopan talousalueen (ETA) nykyisiin jäsenmaihin.

Eväste

Pieni tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän laitteelle sovelluksen kautta.


Oikeudellinen huomautus

Tämä tietosuojakäytäntö on luotu eri lainsäädäntöjen määräysten pohjalta, mukaan lukien Asetuksen (EU) 2016/679 (EU-tietosuoja-asetus GDPR) 13./14. artikla.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan yksinomaan tällä verkkosivulla ellei tässä asiakirjassa muuta mainita.